Tijdelijk inrichtingsplan aangepast, speelveld naast De Wingerd blijft voorlopig intact


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 een aangepast tijdelijk inrichtingsplan voor de openbare ruimte tussen het gemeentehuis en de school De Wingerd vastgesteld. Hierin blijft het bestaande speel-/voetbalveld

voorlopig volledig intact. De benodigde parkeervoorzieningen en het voorplein voor het gemeentehuis worden volledig binnen de contouren van het huidige parkeerterrein gerealiseerd. Deze stap geeft de gemeente de ruimte om de komende jaren te

onderzoeken hoe een definitieve invulling van de openbare ruimte tussen het gemeentehuis en de school eruit kan zien. Hierbij worden de school, de omwonenden en de bezoekers van het gerenoveerde gemeentehuis betrokken.

tijdelijke situatie

Motie met meerderheid van stemmen verworpen

In de afgelopen maanden is er uitgebreid gesproken en gedebatteerd over het speelveldje naast basisschool De Wingerd in Twello. De meningen, belangen en inzichten over het vastgestelde inrichtingsplan voor de openbare ruimte, tussen het gemeentehuis en de school De Wingerd, zijn én blijven erg verdeeld. Een motie van diverse fracties is met meerderheid van stemmen in de raad verworpen. Deze motie riep het college op om de uitvoering van de herinrichting, en de uitbreiding van het parkeerterrein aan de nieuwe publiekszijde, stop te zetten, het participatieproces met de ‘buren’ op te starten vanuit de ‘0’ situatie, en het resultaat daarvan aan de raad voor te leggen. Met het verwerpen van deze motie lag feitelijk de weg open om tot uitvoering van de plannen over te gaan.

Aansluiten op behoefte en gemeenschappelijk belang

Ondanks het meerderheidsbesluit overheerst toch het gevoel dat er een brede behoefte is voor een invulling van het openbaar gebied, tussen het gemeentehuis en de school De Wingerd, waarbij het bestaande speel-/voetbalveld onaangetast blijft. Daarom heeft het college besloten om op de pauzeknop te drukken en te kijken naar een oplossing die aansluit op de gevoelde behoefte en het gemeenschappelijke belang. Het college hecht er waarde aan om het hele proces van de renovatie van het gemeentehuis vanuit een gemeenschappelijk belang met gedragenheid tot een goed einde te brengen. Met deze aanpassing zet het college graag de juiste stap naar een bevredigende oplossing voor de school, de omwonenden en de bezoekers van het gerenoveerde gemeentehuis.