Toekomstvisie voor Nijverheid en ’t Belt


De gemeente Voorst maakt een toekomstvisie voor de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt in Twello. In de toekomstvisie worden keuzes gemaakt om de terreinen toekomstbestendig te maken. De gemeente betrekt hierbij graag de ondernemers, pandeigenaren en bewoners van de terreinen, en andere belanghebbenden. De ondernemers zijn in 2023 per brief geïnformeerd omdat zij bij eerdere gesprekken over dit onderwerp betrokken waren.

Luchtfoto bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt

Aanpak en participatie

Voor het toekomstperspectief maakt de gemeente samen met adviseurs eerst een analyse van de situatie zoals die nu is. Hiervoor worden de kenmerken, kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden goed in beeld gebracht en aangevuld met de bevindingen van het adviesbureau. In het voorjaar worden direct betrokkenen per brief geïnformeerd wanneer de analyse en het toekomstperspectief voor Nijverheid en ’t Belt ter inzage liggen. De gemeente gaat dan graag met u in gesprek en u kunt natuurlijk reageren. Dit moment publiceert de gemeente dan ook op voorst.nl en in de Voorstwijzer. Kijk voor meer informatie ook op onze pagina voorst.nl/nijverheid-belt.