Toekomstvisie voor Nijverheid en ’t Belt


Luchtfoto bedrijventerreinen Nijverheid en 't Belt

De gemeente Voorst werkt aan een toekomstvisie voor de bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt in Twello. In deze visie worden keuzes gemaakt om de terreinen toekomstbestendig te maken. Wij gaan hierover graag in gesprek met ondernemers, bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een participatiebijeenkomst op 3 juli 2024.

Participatiebijeenkomst 3 juli 2024

Op woensdagavond 3 juli bent u van harte welkom om 19:30 uur in het gemeentehuis in Twello. De avond start met een presentatie waarin wij onze analyse en het door ons voorgestelde toekomstperspectief voor Nijverheid en 't Belt toelichten. Vervolgens is er ruimte om in gesprek te gaan, vragen te stellen en uw reactie te geven. Uw reacties nemen wij mee in de verdere uitwerking van het toekomstperspectief. Wij stellen uw inbreng op prijs. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Onze aanpak in het kort

Voordat wij u en andere belanghebbenden betrekken, maakten wij een analyse van de situatie van nu en stelden wij een toekomstperspectief op. Deze aanpak is afgestemd met de Werkgeverskring Voorst (WKV) en de commissie Nijverheid en ’t Belt. De afgelopen jaren zijn ondernemers vaker betrokken bij de doorontwikkeling van de bedrijventerreinen. Aan de gemeente is daarom gevraagd om eerst meer duidelijkheid te geven over de visie van de gemeente. Dat moment is nu. Wilt u meer informatie over onze aanpak? Kijk op voorst.nl/nijverheid-belt.