Tozo en jaaropgave


Heeft u een ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) voor gehuwden/samenwonenden ontvangen in 2020? Dan ontvangt u daarvoor twee jaaropgaven. Eén op uw naam, en één op naam van uw partner.

Tozo

Bij de hoofdaanvrager wordt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager, of zelfs nihil. Omdat er bij de eerste Tozo-regeling geen rekening werd gehouden met het inkomen van uw partner, kan de loonheffingskorting niet toegepast worden bij uw partner. Daarom wordt uw partner zwaarder belast.

Aangifte doen

De gemeente adviseert u om belastingaangifte te doen. De uitbetaalde Tozo is inkomen, dat u voor de inkomstenbelasting 2020 moet opgeven. De Belastingdienst zal na aangifte, als uw partner naast Tozo geen inkomsten heeft gehad, alsnog de loonheffingskorting toepassen. Dan krijgt uw partner geld terug. Mocht uw partner wel inkomsten hebben gehad dan heeft de werkgever van uw partner de loonheffingskorting al toegepast. In dat geval is het niet toepassen van de loonheffingskorting terecht.

Vragen?

Heeft u een vraag over de jaaropgave, of andere Tozo gerelateerde vragen? Neem contact op met de gemeente Voorst. Op maandag en dinsdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur met Esra Yilmaz: tozo-3@voorst.nl of 06-52 68 24 13. Op woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur met Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl of 06-11 41 38 13.