Tribuut staat klaar voor vragen over uw aanslagbiljet


Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Neemt u dan gerust contact op met Tribuut.

Tribuut

Tribuut vindt het ook belangrijk dat uw aanslag klopt en kijkt graag met u mee om, bijvoorbeeld de WOZ-waarde, indien nodig aan te passen. Dit is geheel kosteloos.

Het bedrag op mijn aanslagbiljet klopt niet, wat moet ik doen?

Deze week ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen. Denkt u dat het biljet niet juist is, bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde volgens u niet klopt? Dan zien wij graag dat u contact opneemt met Tribuut. Dit gaat snel, gemakkelijk en is geheel kosteloos.

Belafspraak met een taxateur over WOZ-waarde

Indien gewenst, maken de medewerkers van Tribuut voor u een belafspraak met een van hun taxateurs. De taxateur kijkt samen met u naar de WOZ-waarde. Als blijkt dat het niet juist is, dan wordt dat kosteloos, snel en eenvoudig aangepast. Het indienen van een bezwaar is hierdoor niet meer nodig.

Let erop dat u tot vijf weken ná dagtekening van uw aanslagbiljet een belafspraak kunt maken. De datum van de dagtekening vindt u aan de rechterzijde van aanslagbiljet.

Indienen van een bezwaar via een extern bureau niet nodig

Tribuut attendeert u erop dat er diverse bureaus e-mailen en adverteren dat zij ‘gratis’ bezwaar namens u kunnen maken op basis van ‘no cure no pay’. Dat klinkt mooi, maar in werkelijkheid is dat niet gratis. Tribuut betaalt het bureau een kostenvergoeding en deze wordt uiteindelijk opgebracht door alle inwoners van de gemeente via de gemeentelijke belastingen. Indirect betaalt u dus wel degelijk mee en is er geen sprake van ‘kosteloos’ bezwaar indienen. Kortom, neem bij vragen over uw aanslagbiljet gerust contact op met Tribuut.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

U kunt misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen en weinig tot geen spaartegoeden heeft. In dat geval hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. Meer informatie hierover vindt u op www.tribuut.nl onder ‘Kwijtschelding’. Twijfelt u of u in aanmerking komt en wilt u uw situatie bespreken? Neem dan gerust contact op met Tribuut.

Bereikbaarheid Tribuut

Meer informatie over betalen en bezwaar maken vindt u op www.tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur via 055 580 22 22.