Twee koninklijke onderscheidingen


Harry Kamphuis en Gerard Nieuwenhuis zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lintjes bij SV Terwolde

Harry Kamphuis en Gerard Nieuwenhuis (beiden als vrijwilliger verbonden aan SV Terwolde) ontvingen woensdag 29 mei 2019 uit handen van burgemeester Jos Penninx de versierselen behorende bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van SV Terwolde. 

Harry Kamphuis (56 jaar)

Harry Kamphuis vervult ruim 30 jaar diverse functies bij SV Terwolde (o.a. trainer, coach). Hij is sinds 1992 de algemeen secretaris van de club. Ook staat hij binnen de club bekend als vraagbaak en is hij op administratief gebied een echte duizendpoot. Hij heeft zich meer dan 20 jaar als organisator van pupillen- en jeugdtoernooien en hij was in de jaren 90 tot 2014 als roostermaker betrokken bij de six-day toernooien. 

Midden jaren 90 werd Harry Kamphuis leider van het voetbaljeugdteam. Ook was hij tientallen jaren aanjager, organisator, bestuurder en verbinder bij de afdeling volleybal. Naast speler en aanvoerder van het eerste team was hij van 1979 tot 1995 scheidsrechter. Bij toernooien hielp hij altijd mee in de voorbereiding en voerde hij de wedstrijdleiding. Regelmatig nam hij ook trainingen over. 

Ook was hij van begin jaren 80 tot 1992 secretaris van de afdeling volleybal. Namens het secretariaat vertegenwoordigde hij SV Terwolde bij gesprekken met gemeente, de Nevobo (voorheen volleybalbond IJsselstreek) en andere sportverenigingen. Hij verzorgde van 1993 tot 2013 het maandelijkse clubblad ‘de Treffer’ van SV Terwolde, en is lid van verdienste sinds 2007. Vanaf 2013 is hij scheidsrechter en sinds 2014 tevens assistent scheidsrechter bij de KNVB. Vanaf 2007 tot 2010 was hij lid van de commissie die een Dorpsvisie voor het dorp Terwolde ontwikkelde. Ten slotte was hij van 1974 – 1984 de penningmeester van Floralia.

Gerard Nieuwenhuis (66 jaar)

Gerard Nieuwenhuis vervult vanaf 1993 diverse functies bij SV Terwolde. Hij is het aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur vanuit de bouw- en beheercommissie. De afgelopen jaren zijn naast het jaarlijkse onderhoud van het sportcomplex diverse klussen opgepakt door de heer Nieuwenhuis, zoals:

  • de verbouwing van de kleedkamers
  • aanleg van een groot terras
  • vernieuwing van de wc-units
  • het verduurzamen van het sportcomplex
  • het opknappen van het speeltuintje

Naast zijn werkzaamheden op het totale sportcomplex heeft Gerard ook een rol gespeeld binnen de afdeling voetbal. Binnen het voetbalbestuur is hij jarenlang verantwoordelijk geweest voor de elftallencommissie. Daarnaast is hij clubscheidsrechter en grensrechter bij het eerste elftal geweest en zorgt hij voor de afvalverwerking bij de club.

Daarnaast is hij vanaf 2016 vrijwilliger bij Vereniging Dorpsbelangen Terwolde. In 2016 heeft hij zich ingezet om de jeu-de-boulesbaan in Terwolde mogelijk te maken.

De gedecoreerden kunnen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.