Tweede inloopbijeenkomst verkeersonderzoek Twello Noord


Op donderdagavond 29 september 2022 organiseren wij een tweede inloopbijeenkomst over het verkeersonderzoek in Twello Noord. U bent tussen 19.30 uur en 21.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis in Twello.

Tijdens deze inloopbijeenkomst geven wij informatie over de verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde knelpunten in de omgeving. Er is ook gelegenheid om met medewerkers van het adviesbureau Bonotraffics en de gemeente in gesprek te gaan over de voorstellen en u kunt reageren op de verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen.

Aanleiding verkeersonderzoek

De gemeenteraad stelde op 7 februari 2022 het bestemmingsplan ‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’ vast. Daarbij nam de gemeenteraad ook de motie ‘Verkeerssituatie Twello Noord’ aan. Deze motie kwam voort uit de zorgen van bewoners uit de naastgelegen wijk en omliggende straten. De motie draagt het college van burgemeester en wethouders op om samen met de omgeving te onderzoeken hoe we de verkeerssituatie in Twello Noord kunnen optimaliseren en verbeteren.

Wij horen graag uw reactie

Op 8 september organiseerden wij de eerste inloopbijeenkomst over het verkeersonderzoek in Twello Noord. Alle informatie, suggesties en reacties van die bijeenkomst hebben we in een geanonimiseerd overzicht verwerkt. Deze inbreng is meegenomen bij de volgende stap in het verkeersonderzoek, namelijk het komen tot verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen om de verkeerssituatie in Twello Noord te optimaliseren. Voordat wij de maatregelen verder uitwerken, horen we graag uw reactie op de verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen. De uitkomsten van het verkeersonderzoek, inclusief alle inbreng uit de samenleving, leggen wij later dit jaar voor aan het gemeentebestuur.

Loop binnen wanneer u wilt

Wij benadrukken dat de inloopbijeenkomst geen vast programma heeft. Dit doen wij bewust om het bezoek te spreiden, zodat wij iedereen goed te woord kunnen staan. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur kunt u dus binnenlopen in het gemeentehuis wanneer het u uitkomt.