Uitnodiging 13 september, 20.00 uur | op zoek naar wateroplossingen voor polder Nijbroek. Denk mee!


De verandering van het klimaat heeft invloed op het weer. Er is meer hevige regenval en er zijn langere periodes van droogte. Om wateroverlast en uitdroging van de grond in de toekomst te voorkomen, moeten we slimmer omgaan met water. In polder Nijbroek werken waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Voorst daarom samen met Nijbroekers aan een toekomstbestendig watersysteem. Op maandagavond 13 september gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen voor polder Nijbroek. U bent hartelijk welkom om mee te denken!

water in polder nijbroek informatiebijeenkomst

Werken aan een slimmer watersysteem

Aanleiding voor dit project is het gemaal aan de Bandijk in Terwolde. Dit gemaal moet grondig opgeknapt en aangepast worden om goed te blijven werken. De aanpassing van het gemaal is echter niet genoeg om voorbereid te zijn op de toekomst. We moeten ook kijken naar de manier waarop we omgaan met water in de achterliggende gebieden, zoals polder Nijbroek. Waterschap en gemeente hebben het initiatief genomen hiermee aan de slag te gaan. Dit doen ze in samenwerking met Nijbroekers.

Hoe maken we polder Nijbroek klimaatadaptief?

In de bijeenkomst op maandagavond 13 september gaan we op zoek naar oplossingen voor polder Nijbroek. Hoe kunnen we het watersysteem zo inrichten dat het ook in de toekomst bestand is tegen hevige regenval of langdurige droogte? Kan het peilbeheer slimmer? En hoe kunnen we ook de waterkwaliteit goed houden? We zoeken hierbij naar lokaal maatwerk: oplossingen die passen bij landschap en gemeenschap.

Bijeenkomst 13 september, 20.00 uur

Woont u in Nijbroek en/of bent u geïnteresseerd in de wateropgave? We nodigen u van harte uit om mee te denken op maandagavond 13 september. De avond start om 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2 in Nijbroek. Mail naar hanneke@deopenkaart.nl om u aan te melden.

Meer informatie: www.waterinpoldernijbroek.nl

Op 21 juni was de digitale aftrap van het project. Via www.waterinpoldernijbroek.nl is het mogelijk om deze avond terug te kijken. Op maandagavond 4 oktober is een volgende bijeenkomst, deze staat in het teken van het gemaal aan de Bandijk in Terwolde. Ook daar bent u van harte welkom.