Uitnodiging 21 juni 20.00 uur | Samen op zoek naar wateroplossingen voor polder Nijbroek. Denk mee!


De verandering van het klimaat heeft invloed op het weer. Om wateroverlast en uitdroging van de grond in de toekomst te voorkomen, is aanpassing van het gemaal aan de Bandijk in Terwolde nodig. Het plan is om het gemaal aan de Bandijk te renoveren en de pompcapaciteit uit te breiden. Het gemaal staat in verbinding met de weteringen en slootjes achter de dijk. Naast de aanpassing van het gemaal, moeten we ook op zoek naar oplossingen in het landschap om water te bergen bij veel regen, en water vast te houden bij droogte. Ook in polder Nijbroek. Hoe kunnen we hier slimmer met water omgaan? Het waterschap en de gemeente organiseren samen een digitale bijeenkomst op maandag 21 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur, en nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Water in polder nijbroek

Samen aan de slag

Gemeente Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe willen hier samen mee aan de slag. Dit kan niet zonder samenwerking met de mensen die het gebied kennen, er werken en er leven. Als vervolg op de visie Polder Nijbroek, die in 2018 met Nijbroekers is gemaakt, worden ook nu vier bijeenkomsten georganiseerd, onder begeleiding van Open Kaart. In deze bijeenkomsten gaan we met elkaar op zoek naar lokaal maatwerk. Wat is mogelijk en wenselijk in Nijbroek, en bij het gemaal Terwolde? De kwaliteiten van het historische landschap en de waarden van de lokale gemeenschap zijn hierbij het uitgangspunt. We zoeken naar oplossingen die passen bij de plek en misschien ook op andere vlakken meerwaarde bieden. Denk aan versterking van het landschap, of het maken van fijne plekken om te verblijven als inwoner of bezoeker.

 

Uitnodiging voor Nijbroekers en Terwoldenaren

Maandagavond 21 juni is de eerste (digitale) bijeenkomst van 20.00 uur tot 22.00 uur. We vertellen dan meer over de plannen voor het gemaal en het watersysteem in de polder. Ook horen we graag lokale ervaringen, wensen en idee├źn. U bent hartelijk welkom om deel te nemen! Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst digitaal. Via www.waterinpoldernijbroek.nl kunt u zich aanmelden, daarna ontvangt u een link voor de digitale bijeenkomst via Zoom.

 

Meer informatie: www.waterinpoldernijbroek.nl