Uitnodiging bijeenkomst 11 juli 2022: Presentatie resultaten leefbaarheidsonderzoek Twello


De gemeente Voorst heeft in het voorjaar een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Twello. De vragen gingen onder andere over de sociale contacten in de wijk en de behoefte aan ontmoetingsplekken en buurtactiviteiten. De samenwerking met buurtgenoten en de gemeente op dit gebied kwamen ook aan bod. De resultaten zijn bekend en dit willen wij met u delen.

Presentatie resultaten

Op maandag 11 juli van 19.30 uur  tot 21.00 uur worden tijdens een bijeenkomst de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello.

Na de presentatie gaat de gemeente in gesprek met de aanwezige inwoners. We horen graag op welke manier inwoners van Twello betrokken willen zijn bij een vervolg. Het is belangrijk om samen een goede manier te vinden om in gesprek te blijven over alles wat er speelt in de wijk.

Als afsluiting van de avond worden de 5 winnaars van Horeca cadeaubonnen bekend gemaakt. De bonnen worden verloot onder de deelnemers van het onderzoek.  

Aanmelden bijeenkomst

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst. Aanmelden kan t/m 10 juli door een mail te sturen naar c.frencken@voorst.nl of te bellen naar 0571-27 92 68. De contactpersoon is Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Voorst.

Meer informatie

Wilt u de achtergrond van het onderzoek en onderzoeksvragen teruglezen? Kijk dan op www.voorst.nl/leefbaarheidsonderzoektwello.