Uitnodiging bijeenkomst agrariërs op 31 oktober


De gemeente Voorst organiseert op dinsdag 31 oktober 2023 van 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) tot 21.00 uur in het gemeentehuis een bijeenkomst voor agrariërs over landbouw.

Koeien in de wei

Het komende jaar werkt de gemeente aan een Programma Landelijk Gebied. Landbouw is één van de 7 hoofdopgaven in dit programma. Stuur een e-mail naar de adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente, Ellen Hamer, om u aan te melden voor de bijeenkomst: e.hamer@voorst.nl.

Opgaven landelijk gebied

Wij constateren dagelijks dat er veel ontwikkelingen op het landelijk gebied afkomen. Het platteland is dé plek waar grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie en de landbouwtransitie vorm moeten krijgen. Tegelijkertijd wordt naar het buitengebied gekeken in de zoektocht naar ruimte voor energieopwekking, woningbouw, toenemende recreatie en mobiliteit. In de gemeente Voorst, een landelijk gebied tussen de steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen, zijn deze opgaven heel concreet voelbaar. Daarom werken we aan een compleet programma Landelijk gebied, hierin worden opgaven zoals de landbouwtransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, recreatie & toerisme verwerkt. Met het Programma Landelijk Gebied werken we toe naar het maken van bewuste keuzes hoe de ruimtelijke toekomst van het landelijk gebied in Voorst eruit moet zien.

Landbouw

De toekomst van de landbouw gaat over meer dan alleen stikstof. Het gaat over een compleet, volhoudbaar toekomstperspectief, waar ook biodiversiteit, waterkwaliteit en financiële gezondheid van de bedrijven onderdeel van zijn. Hoe ziet dit perspectief eruit? Wat is passend en wenselijk in gemeente Voorst? De komende tijd verdiepen we de kennis, kaders en kansen rondom deze vragen. 

Keukentafelgesprekken

Om op te halen wat leeft onder agrariërs hebben in de gemeente Voorst keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Een van de aanbevelingen die hieruit kwam was specifiek aandacht besteden aan de inbreng van agrarische ondernemers bij de totstandkoming van het Programma Landelijk Gebied. Daarom organiseert de gemeente deze bijeenkomst om samen met agrariërs verder door te praten over landbouw.