Uitnodiging bijeenkomst ÉÉN tegen Eenzaamheid | bundeling van lokale kracht in Brede Coalitie


Eenzaamheid is een probleem dat steeds vaker voorkomt. Ook in de gemeente Voorst. We willen deze ontwikkeling tegengaan. Dat kan alleen samen. Doet u mee?

Brede coalitie

Onder alle leeftijdsgroepen komt eenzaamheid voor. Eenzaamheidgevoelens hebben een negatieve invloed op de gezondheid van mensen, hun welzijn en kwaliteit van leven. We willen eenzaamheid signaleren, voorkomen en aanpakken. Daarom heeft de gemeente samen met Stichting Mens en Welzijn Voorst een Brede coalitie opgezet: een beweging van gemeente, organisaties, verenigingen, ondernemers en inwoners die zich inzet om eenzaamheid terug te dringen. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp kan zich aansluiten bij de coalitie.

Bijeenkomst op 28 september

Op woensdag 28 september organiseren we een bijeenkomst van 16.00 uur tot 18.00 uur in Klein Twello (Maarten Tromplaan 2 in Twello). U bent van harte welkom! Tijdens de bijeenkomst praten we de leden van de Brede Coalitie en geïnteresseerden bij over de ontwikkelingen van de coalitie. En we vertellen meer over de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid. Ook gaan we met elkaar in gesprek over ideeën voor mogelijke activiteiten van de coalitie.

Doel

We willen met de coalitie een beweging op gang brengen en in beweging houden. Dit doen we door:

  • met elkaar meer alert te zijn op gebeurtenissen die het risico op eenzaamheid vergroten.
  • met elkaar de aandacht te vergroten voor eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen.
  • het taboe op eenzaamheid te doorbreken door het bespreekbaar te maken.
  • voor verandering te zorgen zodat we in de samenleving meer naar elkaar omkijken.

Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid vraagt bundeling van LOKALE kracht. We streven ernaar om zoveel mogelijk partijen met elkaar te verbinden: gemeente, cultuur-, welzijn- en zorgpartijen, huisartsen, vrijwilligers, ondernemers, bedrijven en sportverenigingen. Voelt u zich betrokken? Sluit u dan aan bij de Brede Coalitie, uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst op woensdag 28 september van 16.00 tot 18.00 uur in Klein Twello aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar info@mensenwelzijn.nl om u aan te melden. Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u wel lid worden van de coalitie? Ga dan naar https://www.mensenwelzijn.nl/ik-doe-mee-verklaring en vul de digitale verklaring in.