Uitnodiging digitale bijeenkomsten WWL-plan (randweg Twello)


De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 het raadsvoorstel rond de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor aangenomen op voorwaarde van een aantal afspraken. De plannen rondom de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor maken onderdeel uit van het integrale en gebiedsgerichte plan, het ‘Woon-Werk-Leef plan’ (WWL-plan).

Uitnodiging digitale bijeenkomsten WWL-plan (randweg Twello)

Het WWL-plan is in samenwerking met ProRail opgesteld en draagt bij aan een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkklimaat en meer veiligheid op de weg en op het spoor in de gemeente Voorst. De doortrekking van de randweg Twello met een nieuwe onderdoorgang onder het spoor en de veiligheidsmaatregelen op het spoor zijn de kern van het plan.

Het WWL-plan is een ambitieus plan en nog niet in beton gegoten. De omgeving willen we graag meenemen om tot de meest optimale en gedragen keuzes te komen voor de uiteindelijk te nemen maatregelen. De plannen in het WWL-plan bestrijken een relatief groot geografisch gebied en daarom houden wij een aantal gebiedsgerichte digitale bijeenkomsten ingedeeld naar een cluster van overwegen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij belangstellenden over de inhoud van het plan en wat dat concreet betekent voor de overwegen en er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen en inbrengen van ideeën.

Digitale bijeenkomsten op 15 en 16 juni 2021

•           Dinsdagavond 15 juni 2021: Overwegen van de Dernhorstlaan en de Holthuizerstraat
•           Woensdagavond 16 juni 2021: Overwegen van de Molenstraat, de Stationsstraat en de Domineestraat

Hoe neemt u deel aan de digitale bijeenkomsten?

Graag nodigen wij u van harte uit om de bijeenkomsten bij te wonen. Om deel te nemen aan de digitale bijeenkomsten klikt u op deze link. Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst. Opgave voor de bijeenkomsten kan tot en met 14 juni 2021. Meer informatie over het WWL-plan leest u hieronder.