Uitnodiging informatiebijeenkomst woningbouwlocatie Winkler Prins en de Kansenkaart in Voorst


De gronden gelegen langs de Anthony Winkler Prinsstraat, Binnenweg, G.J. van Heuvensstraat en Helena H. Wilkensstraat willen we de komende jaren herontwikkelen voor woningbouw (zie omkadering op de luchtfoto). De afgelopen periode is de gemeente Voorst bezig geweest met de planvorming voor deze plek. Tijdens een informatiebijeenkomst bespreken wij graag de eerste stedenbouwkundige schetsen voor deze locatie met u.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u graag uit voor de informatiebijeenkomst op woensdag 18 mei tussen 19.00 en 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Voorst, aan de Schoolstraat 14 in Voorst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij onze eerste stedenbouwkundige schetsen voor de locatie. Deze stedenbouwkundige opzet is op hoofdlijnen, waarbij nog volop ruimte is voor uw inbreng. De gemeente, leden van de stuurgroep en IJsseldal Wonen zullen aanwezig zijn. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en uw ideeën voor deze plek en hopen u dan ook te ontmoeten op woensdag 18 mei.

Kansenkaart

Tijdens de informatieavond voor de woningbouwlocatie Winkler Prins willen we u ook informeren over de Kansenkaart. Samen met de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’ is er gekeken hoe het dorp leefbaarder, aantrekkelijker en duurzamer gemaakt kan worden. Dit heeft geresulteerd in een Kansenkaart. Met de Kansenkaart hopen wij nieuwe initiatieven op gang te brengen, binnen de nieuwe rondweg en overgang naar het buitengebied in Voorst. De Kansenkaart werkt als kader en is bedoeld om te gebruiken bij de toetsing van nieuwe initiatieven. Hierdoor kunnen we transparante en verantwoorde keuzes maken. De woningbouw op de locatie Winkler Prins is hier een goed voorbeeld van.