Uitreiking Koninklijke onderscheiding


Op zaterdag 9 september is de heer Tijman uit Deventer Koninklijk onderscheiden door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. De feestelijke uitreiking vond plaats op Nationale Monumentendag in Twello. Dit jaar bestaat de Havekes Mölle 125 jaar en de Stichting Behoud Havekes Mölle 40 jaar.

De heer Erik Tijman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor de Havekes Mölle.

Erik Tijman en burgemeester Paula Jorritsma-Verkade

Al 40 jaar is de heer Tijman is vrijwillig molenaar op de Havekes Mölle. Hij maalt het graan en is ook actief betrokken bij de verkoop van de verschillende producten in de molenwinkel. Ook geeft hij regelmatig rondleidingen aan belangstellende bezoekers die meer over de molen willen weten.

Naast molenaar is de heer Tijman ook opleidingsinstructeur voor het Gilde van vrijwillig molenaars. De Havekes Mölle fungeert hierbij als opleidingsmolen. En decorandus is bestuurslid van de Stichting Behoud Havekes Mölle. Vanwege zijn kennis, in het bijzonder op historisch gebied van molens, is zijn rol in het bestuur van groot belang.

Ook is hij betrokken bij The International Molinological Society. Dit is de internationale molenvereniging, waar hij zich bezig houdt met de studie van molens. Sinds 1994 is de heer Tijman actief als redactielid van het wetenschappelijke blad over molens, Molinologie. Vele artikelen heeft hij voorzien van zijn commentaar om het wetenschappelijk karakter van dit tweemaal per jaar verschijnende blad hoog te houden.

Daarnaast heeft hij als co-auteur meegewerkt aan het boek “De standerdmolen”. Dit boek geeft de bouw, geschiedenis, verschijningsvorm en bedieningswijze van het oudste molentype in Nederland weer.

In het verleden heeft decorandus in Duitsland en Hongarije een lezing over standerdmolens gehouden.

Vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor de Havekes Mölle kan de heer Erik Tijman worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".