Uitreiking Koninklijke onderscheiding Henk Wijtenhorst


Op 17 september is de heer Wijtenhorst uit Voorst Koninklijk onderscheiden door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade.

De heer Henk Wijtenhorst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Meneer en mevrouw Wijtenhorst en burgemeester Paula Jorritsma-Verkade

Ruim 10 jaar is de heer Wijtenhorst voorzitter geweest van Voorster Belang en Omstreken. Hij stond voor het leggen van verbindingen en stond open voor discussies. In zijn periode als voorzitter speelden er een aantal belangrijke dossiers: de IJsselsprong, de introductie van een dorpscontactpersoon en de aanleg van de rondweg in het dorp Voorst. De heer Wijtenhorst heeft een enorme impuls gegeven aan het grote project de Rondweg. Ook heeft hij een dorpsvisie geschreven die uiteindelijk vertaald is in de oprichting van de Stuurgroep Verder Met Voorst. Hij was initiatiefnemer van het Huttenkamp voor de basisschoolleerlingen, de buurtbarbecues binnen het dorp en de introductie van de dorpscontactpersoon.

In 2017 vond de heroprichting van de ondernemersvereniging plaats. De heer Wijtenhorst is enkele jaren voorzitter geweest. Samen met de dorpscontactpersoon en de opstartcommissie blies hij de vereniging nieuw leven in. In overleg met de dorpscontactpersoon heeft hij beleid gemaakt voor de toekomst van de rol van de dorpscontactpersoon in het dorp.

Ook heeft de heer Wijtenhorst zich vele jaren als voorzitter ingezet voor de Voetbalvereniging Voorst. Sportief was hij ook betrokken bij de vereniging als trainer en leider van diverse jeugdteams. Naast keeper in het 45+ team was hij ook wedstrijdsecretaris en organisator van de onderlinge 45+ competitie. Daarnaast was hij ook verenigingsscheidsrechter voor de seniorenteams. Voor zijn voorzitterschap en bijzondere verdiensten voor de vereniging is hij in 2023 gehuldigd als Erelid van de voetbalvereniging Voorst.

Daarnaast was hij oprichter en voorzitter van het voorzittersoverleg van de voetbalverenigingen in de gemeente Voorst. Dat overleg zorgde voor verbinding tussen de verenigingen.

Ook voor de noodopvang van Syrische vluchtelingen tijdens de vluchtelingencrisis heeft hij zich enorm sterk gemaakt.

Vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor het dorp Voorst, kan de heer Wijtenhorst worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".