Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Jan Haarman uit Twello


Koninklijke Onderscheiding

Op woensdagavond 29 mei werd de heer Jan Haarman uit Twello Koninklijk onderscheiden door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. De feestelijke uitreiking vond plaats na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de Schaeck.

De heer Haarman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor tennisclub de Schaeck in Twello

Decorandus is al 23 jaar actief bij de tennisclub. Tot en met 2011 bood hij hulp bij het onderhoud van de tennisbanen. Vanaf dat jaar is hij voorzitter van de accommodatiecommissie. Daarnaast zit hij in de organisatie van het jaarlijkse 50+ seniorentoernooi en helpt hij ook bij het organiseren van toernooien bij de Jeu de boules club in Twello.

In 2018 was hij nauw betrokken bij de renovatie van de tennisclub. De gravelbanen ondergingen groot onderhoud en er werden vier smashcourt banen (rood kunstgras) aangelegd. Het vernieuwde park met 4 gravel- en 4 smashcourt banen mag er zijn én geniet draagvlak van club, gemeente en omwonenden.

Ook hielp de heer Haarman actief mee met de vernieuwing van de sanitaire ruimtes, doucheruimtes, toiletten, keuken en kantine én met de bestrating van het tennispark.

In 2019 werd de heer Haarman clubheld van het jaar. Hij is een vrijwilliger van het eerste uur en betekent dan ook veel voor de tennisclub. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 29 mei beëindigde hij zijn taak als voorzitter van de accommodatie commissie. Hij blijft wel bij de tennisclub vrijwillig actief in het onderhoud van de banen.

Vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor de samenleving, wordt de heer Haarman erkend als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".