Uitvraag realisatie appartementencomplex Dorpszicht Terwolde


In Terwolde gaat de gemeente verder met de woningbouwontwikkeling in het project Dorpszicht. Aan deze tweede fase is een stedenbouwkundige invulling gegeven in de vorm van een appartementencomplex voor levensloopbestendige woningen. Met deze uitvraag wil de gemeente een partij selecteren die na aankoop van de gronden de hierboven genoemde woningen voor eigen rekening en risico op basis van de gestelde voorwaarden gaat realiseren en verkopen.

Luchtfoto met gemarkeerd gebied aan Dorpszicht in Terwolde

Het uit te geven gebied

Het gebied (zwart omlijnd in kaartje) heeft een oppervlakte van circa 1.004 m2 en de bestemming is ‘wonen’. De inschrijver voert zelf het nodige onderzoek naar de mogelijkheden binnen deze bestemming uit.

Inschrijven 4 maart 2024 t/m 25 maart 2024

De inschrijfperiode start op maandag 4 maart en eindigt op maandag 25 maart 2024. Op voorst.nl/dorpszicht-fase2 staat het inschrijfformulier en meer informatie over de gronden en de voorwaarden die van toepassing zijn. Een inschrijving is pas geldig nadat dit per e-mail door de gemeente bevestigd is. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de medewerker grondzaken en planeconomie van de gemeente Voorst, Mark Lebbink: 0571- 27 92 36, m.lebbink@voorst.nl.