Update Rijksstraatweg Voorst


De evaluatie is begonnen en we voeren een aantal acties uit.

We houden u graag op de hoogte over het vervolg van de Rijksstraatweg in Voorst. De evaluatie is gestart en er zijn een aantal acties in gang gezet.

Verkeersmetingen

De geplande verkeersmetingen gaan ondanks de coronacrisis gewoon door. De metingen op de Rijksstraatweg geven ons een beeld van de voertuigaantallen, de typen voertuigen en de gereden snelheid. Een nieuwe meting ná de coronamaatregelen kan altijd nog plaatsvinden.

Snelheidsinformatiedisplays

Speciaal voor de Rijksstraatweg schaft de gemeente twee snelheidsinformatiedisplays aan. Deze plaatsen we zodra ze zijn geleverd. Tot die tijd gebruiken wij onze huidige displays. Naast deze digitale borden bestelden we ook een extra portaal met het verkeersbord ’30 zone’. Dit extra portaal komt ter hoogte van Rijksstraatweg 184 te staan. Daar staat nu één portaal.

Vrachtwagens via rondweg

We hebben de politie gesproken over een verbod voor vrachtwagens op de Rijksstraatweg. De weg zou dan alleen voor bestemmingsvrachtverkeer toegankelijk zijn. Helaas bleek dat niet mogelijk. Zo'n verbod is niet te handhaven. Om er toch voor te zorgen dat het vrachtverkeer zoveel mogelijk de rondweg kiest, plaatsen we binnenkort extra verkeersborden bij de rotondes. Deze borden wijzen vrachtverkeer op de gewenste route via de rondweg.