Update: Vondst naast A1


De A1 bij de IJssel

UPDATE (10 januari 2020):

Op 29 november jl. berichtten wij u dat in het voorjaar van 2020 nader onderzoek zou plaatsvinden op de locatie naast de A1 (grondgebied gemeente Deventer; op de grens van de gemeente Voorst). Dit onderzoek is vervroegd: vanaf a.s. maandag 13 januari begint de EOD aan het oriënterende onderzoek. Inwoners van de gemeente Voorst die in de nabijheid van de zoeklocatie wonen, ontvangen vandaag een informatiebrief hierover 'op de deurmat'.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u op de themapagina van de gemeente Deventer vinden: https://www.deventer.nl/vondst. U kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570. 

_____________________________________________________________________________________

Vondst naast A1

categorieën: uitgelicht (29 november 2019)

Bij de werkzaamheden voor de verbreding van de A1 in opdracht van Rijkswaterstaat zijn onderdelen van een V1 gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft vastgesteld dat er iets onder de grond zit en maakt nu in opdracht van aannemer Heijmans een plan van aanpak voor het verwijderen van dit object. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2020.

De gevonden V1-onderdelen lagen in de gemeente Deventer, op korte afstand van de gemeente Voorst en het dorp Wilp. De V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bouwbedrijf Heijmans heeft na de vondst het werk stilgelegd en de EOD ingeschakeld. Uit onderzoek is gebleken dat er een object in de grond ligt, van circa 15x15 meter. Er is geen sprake van bodemverontreiniging door spring- of brandstof.  

Geen risico
Het gebied is inmiddels afgezet door Heijmans. Zolang het object ongestoord in de grond ligt, is er geen risico voor de omgeving. De werkzaamheden voor de verbreding van de A1 gaan dus ook gewoon door. Het object kan echter niet in de grond blijven liggen en moet dus geruimd worden. De planning is om dit in het voorjaar 2020 te doen vanwege gunstige weersomstandigheden. 

Ruiming
In het voorjaar 2020 gaat Heijmans in samenwerking met de EOD, in opdracht van Rijkswaterstaat, onderzoeken wat er precies in de grond ligt. Vervolgens worden maatregelen genomen zodat het object snel daarna veilig door de EOD geruimd kan worden. Welke maatregelen nodig zijn, hangt af van wat er exact gevonden wordt in de grond. Meerdere partijen (EOD, Heijmans, Rijkswaterstaat, politie, brandweer, GHOR, de gemeentes Deventer en Voorst en twee veiligheidsregio’s) bereiden in nauwe samenwerking deze ruiming voor. 

Informeren omwonenden
Bewoners, ondernemers en andere gebruikers van dit gebied kunnen hinder ondervinden tijdens de ruiming. De gemeenten Voorst en Deventer organiseren in februari bijeenkomsten om een algemene uitleg te geven over het proces van de ruiming en verschillende scenario’s. Als duidelijk is wat er precies in de grond ligt en hoe de ruiming verloopt, ontvangen omwonenden en omliggende bedrijven meer informatie.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u op de themapagina van de gemeente Deventer vinden: https://www.deventer.nl/vondst. U kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.