Vacature rekenkamercommissie gemeenten Brummen en Voorst


De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente Brummen en Voorst.

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die op basis van hun onafhankelijkheid en professionaliteit onderzoeken uitvoeren voor respectievelijk de gemeenten Brummen en Voorst. Ze wordt ondersteund door 2 ambtelijk secretarissen (elk voor 1 van de gemeenten).

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie

De leden van de rekenkamercommissie zijn met elkaar verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Zij doen onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het gemeentelijke beleid. Op die manier wil de rekenkamercommissie een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besturen van de gemeenten Brummen en Voorst. De leden zijn tevens belast met de vaststelling van de onderzoeksprogramma’s, het opzetten van de organisatie van de onderzoeken, alsmede met het begeleiden, maar ook zelf uitvoeren van (voor)onderzoeken. De publicaties van de rekenkamercommissie vindt u op de beide gemeentelijke websites.

De leden worden voor 4 jaar benoemd (met de mogelijkheid van eenmaal herbenoemen) en ontvangen op dit moment een vaste maandelijkse vergoeding (in totaal ongeveer 500 euro per maand) plus reiskostenvergoeding. De tijdsbesteding is gemiddeld 4 à 5 dagdelen per maand.

Wat wordt van het nieuwe lid verwacht

  • kennis van en ervaring met het doen van beleidsonderzoek of het begeleiden daarvan;
  • gevoel voor het functioneren van lokale politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
  • affiniteit met de ‘publieke zaak’;
  • onafhankelijkheid;
  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • flexibel inzetbaar;
  • affiniteit met de regio stellen wij op prijs;

U hebt een integere en positief kritische instelling, gekoppeld aan een uitstekend analytisch vermogen.
U heeft in de gemeenten Brummen en Voorst geen vertegenwoordigende functies (gehad) namens een politieke partij en geen directe betrokkenheid, bijvoorbeeld in nevenfuncties, met het werk en de belangen van de twee gemeenten, noch in de gemeenschappelijke regelingen. Ook startende rekenkamercommissieleden willen we van harte uitnodigen om te solliciteren.

Position Paper

De rekenkamercommissie heeft zich deze zomer opnieuw beraden op zijn taken en dit heeft geleid tot het opstellen van het zogenaamde Position Paper 2.0  
Wij verwachten van kandidaten dat men instemt met de strekking van het Position Paper.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Carlo van Dijk, voorzitter van de rekenkamercommissie, telefoonnummer (06) 51 35 12 62 of met mevrouw Marjolein Quené, lid van de rekenkamercommissie (06) 14 54 17 11.

Procedure

Solliciteren doet u door middel van een brief met uw motivatie en een curriculum vitae. Stuur deze vóór 9 november 2020 bij voorkeur per e-mail aan: gemeenteraden van Brummen en Voorst t.a.v. Diede Balduk, griffier, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Het e-mailadres is: griffie@brummen.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 24 november 2020 vanaf 18.00; met eventueel een tweede gesprek op dinsdag 1 december 2020 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Brummen in Brummen.