Vacature: secretaris adviesraad sociaal domein


Vindt u het belangrijk dat uw stem gehoord wordt in de gemeente Voorst? Heeft u kennis van belangrijke thema’s in de zorg, welzijn, werk en inkomen?

Wilt u zich gedurende een langere tijd als vrijwilliger vastbijten in een aantal onderwerpen en het college van burgemeester en wethouders daar graag over adviseren? Dan is de adviesraad sociaal domein gemeente Voorst op zoek naar u!

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad sociaal domein is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders over thema’s in de zorg, welzijn, werk en inkomen. De gemeente Voorst wil graag weten wat inwoners over een aantal onderwerpen denken en vraagt daar advies over. Andersom adviseert de adviesraad over onderwerpen die de leden van de adviesraad belangrijk vinden en naar hun idee beter moeten. De adviesraad vormt daarmee een belangrijke spil tussen de gemeente, maatschappelijke organisaties en de inwoners van de gemeente Voorst. De Adviesraad komt maandelijks bijeen en bestaat uit onafhankelijke inwoners met kennis en interesse in het sociaal domein. De kennis is opgedaan in een professionele loopbaan of als ervaringsdeskundige.

Profiel van de secretaris

De adviesraad zoekt iemand met kennis van en/of affiniteit met het werkveld van het sociaal domein (Wmo, participatie- en jeugdzorg, passend onderwijs) en daarnaast kennis van, of interesse in, de thema’s:

 • Zorg en welzijn.
 • Ouderenzorg (woonmogelijkheden voor ouderen en langer thuis wonen).
 • De leefbaarheid van de dorpen.
 • Vergrijzing (eenzaamheid en wonen).
 • Schuldhulpverlening.

De secretaris is in staat om op te komen voor de belangen van de inwoners en weet dit, samen met de voorzitter en de leden, te vertalen in duidelijke adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. De secretaris stelt, samen met de voorzitter, de agenda voor de maandelijkse vergaderingen op en heeft regelmatig contact met de medewerkers van het sociaal domein van de gemeente. Een medewerker van de gemeente notuleert de vergaderingen.

Ervaring (als cliënt of belangstellende) op het gebied van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet komt goed van pas in de uitvoering van deze (vrijwilligers)functie.

 • Tijdsinvestering: gemiddeld 4 - 6 uur per week plus (maandelijkse) vergaderingen.
 • Benoeming: voor 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar.
 • Vergoeding van de gemeente van €75 per maand (max. 10 vergaderingen per jaar).

Voor 1 december reageren

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Reageer dan vóór 1 december 2022 en stuur een e-mail te naar de huidige secretaris, Harrie Mulder: cmo.voorst@gmail.com met uw motivatie en bijgevoegd uw curriculum vitae.

Meer informatie

 • Verslagen (o.a. jaarverslag) van de bijeenkomsten:
 • De eerstvolgende vergadering op 9 november 2022 bijwonen? Stuur vooraf uw aanmelding, dan ontvangt u tijdig de vergaderstukken.
 • Neem voor meer informatie of uw aanmelding contact op met: Fred van der Vegte, voorzitter, via 06-53976113, of met de secretaris Harrie Mulder, via 06-55 83 04 47, of stuur een e-mail naar: cmo.voorst@gmail.com