Vacature(s) lid Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning


Gevraagd: kandidaten voor de CMO m.i.v. 1 juli 2022

De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) is een adviesraad van het college van burgemeester en wethouders van Voorst voor het sociaal domein. De CMO zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is, waar iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. Doordat de adviesraad zich bezighoudt met het hele sociale domein heeft zij inzicht in wat er speelt in de samenleving. Zo kan er beter advies gegeven worden over thema’s die meerdere groepen inwoners aangaan en een gezamenlijke aanpak nodig hebben.

De CMO geeft gevraagd en ongevraagd advies op verschillende onderwerpen in het sociaal domein die veelal nauw met elkaar zijn verweven:

 • ouderenzorg: waaronder (langer thuis) wonen, hulp in de huishouding, vergrijzing
 • eenzaamheid
 • hulpmiddelen en passend vervoer
 • werk en inkomen / schuldhulpverlening
 • jeugdzorg / passend onderwijs
 • leefbaarheid in de dorpen / prettige en veilige leefomgeving
 • meedoen in de samenleving

De leden van de raad zijn inwoners van de gemeente Voorst en hebben kennis van en/of interesse op het gebied van het sociaal domein. Streven is om per cluster een lid met praktijkervaring te hebben, samen met een lid dat beleidsmatige interesse heeft.

 • Het betreft een functie van enkele uren op weekbasis tegen een vrijwilligersvergoeding.
 • De bijeenkomsten van de CMO zijn maandelijks (m.u.v. augustus).
 • De benoeming loopt tot het einde van de huidige raadsperiode.
 • Wilt u meer weten? Verslagen (o.a. jaarverslag) van de CMO-bijeenkomsten kunt u bekijken op: www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/welzijn/cmo/documenten
 • Wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met het CMO. We sturen u dan de stukken. De data van de bijeenkomsten staan op onze website.

Om goed advies te kunnen geven aan het college hebben we úw inbreng nodig. Alleen zo kunnen we zaken veranderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen, suggesties of ervaringen die u met ons wilt delen? Neem dan ook contact met ons op:

Voorzitter:       (Fred) F.W. van der Vegte                  06 53 97 61 13
Secretaris:      (Harrie) H.G.M. Mulder                       06 55 83 04 47
Website:         www.voorst.nl/zorg-welzijn-werk/welzijn/cmo
E-mail:            cmo.voorst@gmail.com