Vanaf 1 juli 2024 is het “oude” Omgevingsloket (OLO) gesloten


De afgelopen jaren heeft de rijksoverheid via een digitaal loket, het Omgevingsloket (OLO), de mogelijkheid geboden om een (omgevings)vergunning bij ons aan te vragen. Bij de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is echter besloten over te stappen op een nieuw Omgevingsloket en het oude loket op 1 juli 2024 te sluiten.

Wilt u uw aanvraag van vóór 1 januari 2024 (of het besluit daarop) nog aanvullen?

Dan vragen wij u om uw aanvulling(en) (in pdf-formaat) via e-mail aan ons te sturen. Dit is voor u en voor ons het gemakkelijkst. Het e-mailadres is omgevingsvergunning@voorst.nl. Het is belangrijk dat u in het onderwerp vermeldt wat ons kenmerk is en dat het gaat om een een aanvulling/wijziging op een Wabo-aanvraag of -besluit.

U kunt er ook voor kiezen uw aanvulling(en) naar ons te sturen via het nieuwe Omgevingsloket. U logt daar dan in met uw DigiD of eHerkenning en kiest voor het doen van een aanvraag met de activiteit “Wabo-aanvraag of -besluit aanvullen”.

Vragen

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact ons op via gemeente@voorst.nl of 0571-27 99 11.