Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen


Het voortduren van de coronapandemie en de coronamaatregelen zorgen voor uitdagingen in de samenleving. Op dit moment is er een verplichte controle op het coronatoegangsbewijs bij de kunst & cultuursector, de horeca en de (sport)verenigingen. Om ondernemers en organisaties enigszins tegemoet te komen stelt de gemeente Voorst een vergoeding van maximaal € 1000 beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt.

vergoeding voor het controleren van corona toegangsbewijs

Organisaties die hiervoor in aanmerking komen kunnen digitaal via voorst.nl/bijdragectb hun aanvraag indienen.

Veel waardering voor ieders inzet

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft financiële middelen ter beschikking gesteld aan alle gemeenten om de controle op coronatoegangsbewijzen te ondersteunen. Gemeente Voorst stelt dit bedrag beschikbaar aan organisaties. Burgemeester Renske Helmer-Englebert: “Er wordt veel gevraagd van de horeca en van locaties waar het verenigingsleven actief is. Ondernemers en beheerders nemen elke keer weer hun verantwoordelijkheid en dat is niet altijd even makkelijk in deze onzekere tijd. Daar heb ik veel waardering voor. Met deze vergoeding willen we hen ondersteunen in de extra onvoorziene kosten die zij moeten maken. Ik roep inwoners en bezoekers op om de coronamaatregelen bij de verschillende organisaties te respecteren. We moeten er samen de schouders onder zetten en elkaar zoveel mogelijk helpen bij het naleven van de coronaregels.”

Vergoeding voor personele en/of materiële kosten

Maakt u als organisatie personele of materiële kosten die verband houden met de controle op de naleving van het coronatoegangsbewijs, in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021? Vraag dan voor 30 december 2021 via voorst.nl/bijdragectb een tegemoetkoming in de kosten aan. Via de regeling vergoedt de gemeente kosten voor de inzet van mensen die coronatoegangsbewijzen controleren. Daarnaast vergoeden we ook materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs vergemakkelijken, zoals de aanschaf van een telefoon of tablet voor het controleren van de QR-code.

Vragen?

Kijk op voorst.nl/bijdragectb voor meer informatie over de tegemoetkoming. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Shavonne Korlaar, medewerker recreatie & toerisme, s.korlaar@voorst.nl / 0571-279326 of Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven, c.frencken@voorst.nl / 0571-279268.