Vergoeding voor kruidenrijke akkerranden


Er is extra geld beschikbaar voor kruidenrijke akkerranden.

We stellen extra geld beschikbaar voor kruidenrijke akkerranden. Meer boeren en particulieren kunnen zo een vergoeding krijgen. Veel kruiden en bloemen langs de akkers is goed voor de biodiversiteit. Ook maakt dit het buitengebied aantrekkelijker.

Bijdragen aan een agrarisch natuurlijk landschap

Boeren en particulieren dragen bij aan een agrarisch natuurlijk landschap door hun grond kruidenrijk te maken en te onderhouden. Het Collectief Veluwe biedt een beheerpakket voor bloem- en kruidenrijke akkerranden. Dit is een vergoeding die misgelopen inkomsten verrekend. Boeren en particuliere grondeigenaren komen hiervoor in aanmerking als zij minimaal 500 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel.

Collectief Veluwe

Collectief Veluwe werkt met agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan een zo optimaal mogelijk leefgebied voor veel verschillende diersoorten. Een onderdeel van dit agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn de beheerpakketten voor boeren en particuliere grondeigenaren. Er zijn verschillende pakketten afhankelijk van het soort natuur en dier. 

De veldcoƶrdinatoren kijken samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat het beste toegepast kan worden in het gebied. Bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van een poel of knotwilgen. Of zwaarder beheer zoals botanisch hooiland of een kruidenrijke akkerrand. De gemeente Voorst stelt extra geld beschikbaar voor deze akkerranden. Hiermee komen meer boeren en particuliere grondeigenaren in aanmerking voor deze vergoeding.

Voordelen kruidenrijke akkerranden

Een kruidenrijke akkerrand biedt onder andere een broedgebied aan vogels en een leef- en schuilgebied voor veel verschillende diersoorten. Bloemrijke akkerranden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten. Bovendien zorgen alle randen samen met overige natuurgebieden ervoor dat dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. 

De aanwezigheid van meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied helpt bij de natuurlijke bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierupsplaag. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk buitengebied.

Vergoeding kruidenrijke akkerranden

Het geld van de gemeente is beschikbaar om meer boeren en particuliere grondeigenaren gebruik te laten maken van het beheerpakket wanneer het beschikbare budget vanuit het Veluws Collectief op is. Het geld is ook beschikbaar voor de gebieden die buiten de aangewezen leefgebieden door de provincie vallen.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met Janneke Sindram, zij bekijkt samen met u of u onder de officiƫle beheer pakketten valt, of dat u gebruik kunt maken van de extra gelden die de gemeente Voorst beschikbaar stelt.

Meer informatie: collectiefveluwe.nl en veluweijsselzoom.nl

Stuur dan een e-mail naar Janneke Sindram: jannekesindram@collectiefveluwe.nl