Verkeersmaatregelen in Twello Noord


In augustus en september gaat de gemeente Voorst de eerder aangekondigde verkeersmaatregelen uitvoeren in Twello Noord. Er komt een informeel wandelpad en er worden stopstrepen en stopborden aangebracht.

Informeel wandelpad

Eén van de verbetervoorstellen uit het verkeersonderzoek is om een informeel wandelpad aan te leggen langs de Koningin Wilhelminaweg en Reuvekampsweg. Het ontwerp is te zien op voorst.nl/twello-noord.

Stopstrepen en bijbehorende bebording

Voor een zo goed mogelijk zicht op het verkeer op de Rijksstraatweg (N344) en de Terwoldseweg (N792) vanuit de zijwegen Koningin Wilhelminaweg, Parkelerweg, Kruisweg en Hunderenslaan, is het advies om stopstrepen en stopborden aan te brengen. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen. Op dit besluit zijn geen bezwaren ontvangen.

Meer informatie

Door, onder andere, de weersomstandigheden en de planning van de aannemer is het nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden precies uitgevoerd worden. De aannemer stuurt de aanwonenden van de Reuvekampsweg en de Koningin Wilhelminaweg een brief over de werkzaamheden die daar plaats gaan vinden. Kijk op voorst.nl/twello-noord voor meer informatie.