Verkeersveilig fietspad bij Brede School De Fliert in Twello


In 2023 heeft de gemeente naar aanleiding van een verkeersveiligheidsonderzoek bij Brede School De Fliert in Twello enkele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. Komend voorjaar (voorlopig rond juni 2024) gaat de gemeente aanvullende maatregelen bij Brede School De Fliert uitvoeren om de verkeersveiligheid rond het doorgaande fietspad tussen het schoolplein en de natuurspeelplaats te verbeteren. Aan dit verzoek van de scholen gaat de gemeente voldoen op voorwaarde dat de schoolomgeving wel toegankelijk blijft voor (doorgaand) fietsverkeer.

Impressie van schoolplein met grijze en gekleurde tegels

Aanvullende maatregelen

De mogelijkheden zijn door de gemeente onderzocht. Op basis daarvan neemt de gemeente de volgende maatregelen:

  • De verkeersborden ‘fietspad’ tussen de Michiel de Ruyterstraat en de Sweelinckstraat worden aangepast naar ‘voetpad-fietsers te gast’ zodat fietsers meer rekening houden met voetgangers.
  • Het verwijderen van de bestrating van het fietspad ter hoogte van de hoofdingang van het schoolplein. De bestrating van het schoolplein wordt doorgetrokken naar de natuurspeelplaats om de rechte lijn van het huidige fietspad te onderbreken zodat er een aaneengesloten en herkenbare (speel)ruimte ontstaat. Fietsers kunnen daardoor wel gebruik blijven maken van deze route. Als ze over het plein fietsen zijn zij te gast en moeten hun snelheid hierop aanpassen.
  • De speelfunctie van het schoolplein nog meer benadrukken door op speelse wijze grijze tegels door gekleurde tegels te vervangen.

Kijk voor meer informatie op voorst.nl/groen-water-wegen/wegen-en-verkeer/projecten/fietspad-michiel-de-ruyterstraat-sweelinckstraat.