Verkiezing Gemeenteraad 2022


Ter inzagelegging kandidatenlijsten

gemeenteraadsverkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op maandag 31 januari 2022 ingeleverde en op dinsdag 1 februari 2022 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

Team Verkiezingen
Hietweideweg 20
7391 XX TWELLO

De kandidatenlijsten kunt u op aanvraag inzien. Neem hiervoor contact op met verkiezingen@voorst.nl. De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

Plaats: TWELLO
Datum: dinsdag 1 februari 2022
 

De voorzitter voornoemd,
R. Helmer-Englebert

Bekijk het proces-verbaal (pdf - 0,1 MB)