Verkiezing Gemeenteraad 2022


Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten.

gemeenteraadsverkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat ingevolge de Kieswet en het Kiesbesluit, ter inzage ligt:

  • De op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten;
  • Het proces-verbaal I4 van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten

Team Verkiezingen
Hietweideweg 20
7391 XX TWELLO
Email: verkiezingen@voorst.nl

 

Plaats: Twello
Datum: 4 februari 2022

De voorzitter voornoemd,
R. Helmer-Englebert

Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijst (pdf - 0,7 MB) 
Bijlage bij proces-verbaal (pdf - 0,0 MB)