Verkiezing Tweede Kamer op 17 maart 2021


Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. In dit bericht informeren we u over het stemmen bij volmacht, stemmen in een andere gemeente in Nederland met een kiezerspas en het aanvragen van een vervangende stempas.

Potlood
Onderhandse volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Aandachtspunten zijn:

 • u kunt zelf een onderhandse volmacht regelen door het invullen van het volmachtgedeelte op de achterzijde van de stempas
 • u moet eerst uw stempas ontvangen hebben voordat u iemand onderhands kunt machtigen
 • de gemachtigde moet in de gemeente Voorst kiesgerechtigd zijn
 • er is een legitimatiebewijs van beide partijen nodig
 • de volmacht mag niet in het stemlokaal worden gegeven
 • als u toch in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u dit doen met uw stempas (ook al is het volmachtgedeelte op de achterzijde van de stempas ingevuld)
Schriftelijke volmacht

Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen of als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente als kiezer is geregistreerd, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Aandachtspunten zijn:

 • u kunt met een aanvraagformulier een volmacht aanvragen (voor een aanvraagformulier zie het kopje 'downloads' in het rechtermenu of neem contact op met de gemeente, vakgroep Publiekszaken)
 • de aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 12 maart 2021 zijn ontvangen
 • degene die u machtigt moet stemgerechtigd zijn voor de verkiezing waarvoor de volmacht is gegeven
 • een schriftelijke volmacht kan niet ingetrokken worden
 • voor de aanvraag is geen legitimatiebewijs nodig

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland met een kiezerspas

Als u op 17 maart 2021 niet in de gemeente Voorst kunt stemmen en u wilt in een andere gemeente stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt uw stem uitbrengen in een gemeente binnen Nederland.

Schriftelijke aanvraag

Aandachtspunten zijn:

 • u kunt met een aanvraagformulier een kiezerspas aanvragen (voor een aanvraagformulier zie het kopje 'downloads' in het rechtermenu of neem contact op met de gemeente, vakgroep Publiekszaken)
 • de aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 zijn ontvangen.
Mondelinge aanvraag

Aandachtspunten zijn:

 • tot uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur kunt u de stempas overleggen bij de vakgroep Publiekszaken en een kiezerspas aanvragen
 • bij inwilliging van het verzoek ontvangt u een kiezerspas

Vervangende stempas aanvragen

Als u geen stempas heeft ontvangen of de stempas is weggeraakt of onbruikbaar geworden, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. De oorspronkelijke stempas komt dan op een lijst met ongeldige stempassen.

Schriftelijke aanvraag

Aandachtspunt:

 • de aanvraag voor een vervangende stempas moet uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur zijn ontvangen (voor een aanvraagformulier zie het kopje 'downloads' in het rechtermenu of neem contact op met de gemeente, vakgroep Publiekszaken).
Mondelinge aanvraag

Aandachtspunt:

 • tot uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur kunt u bij de vakgroep Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen.

Meer informatie vindt u op voorst.nl/verkiezingen