Verkiezingen 20-03-2019


Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen.

Verkiezingen 2019

Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen.

Waterschapsverkiezingen
Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. Wij Nederlanders hebben állemaal wel iets met water. We houden ervan, of misschien juist niet. We wonen er tussen, of werken ermee. We zwemmen en vissen erin of fietsen erdoor. We hebben water nodig voor onze planten en dieren en om onze oogsten te laten slagen. Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. En stiekem is iedere Nederlander trots op hoe wij met water leven. 

Uw stem heeft invloed
In Nederland beheren de waterschappen ons oppervlaktewater. En u heeft invloed op hoe ze dat doen! Laat u horen over wateronderwerpen in uw buurt. Geef uw stem tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart.

Waterschap Vallei en Veluwe
Net als de andere 20 waterschappen zorgt Waterschap Vallei en Veluwe er voor dat het oppervlaktewater schoon is, dat het land beschermd is tegen overstromingen en dat bijvoorbeeld agrariërs voldoende water hebben voor hun gewassen. Verder zorgt het waterschap voor het onderhoud van dijken, gemalen en stuwen en het zuiveren van het afvalwater. 

Provinciale Staten verkiezingen 
Op woensdag 20 maart 2019 worden de leden van Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Alle inwoners van de provincie Gelderland van 18 jaar en ouder met de Nederlandse nationaliteit mogen die dag stemmen. 

Uw stem heeft invloed
Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Gelderland maakt in uw omgeving. En als u stemt voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk in mei de leden van de Eerste Kamer. 

De provincie
De provincie is een bestuur, net zoals de gemeente. De provincie werkt aan projecten die te groot zijn voor gemeenten, en te klein voor het Rijk. Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in de provincie. Ook controleren zij of de Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) dit goed uitvoeren.