Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)


Ondanks positieve vooruitzichten op een economisch herstel na de coronacrisis, zijn er nog veel onzekerheden. Daarom wordt de Tozo verlengd tot en met 30 september 2021.

verlenging tozo

Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandig ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Tozo 5 kan aangevraagd worden van 1 juli tot en met 30 september 2021.

De Tozo is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En het is een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Klik op deze link voor meer informatie. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl , 0571-27 98 57.