Vernieuwde identiteitskaart vanaf 1 januari 2021


Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven.

Paspoort

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven. Dit betekent dat u met uw identiteitskaart via de DigiD app kunt inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds. Inloggen met de vernieuwde identiteitskaart geeft maximale bescherming van privacygevoelige gegevens.

Bent u van plan een nieuwe identiteitskaart aan te vragen? Bedenk dan of u misschien beter even kunt wachten. Uw huidige identiteitskaart blijft geldig totdat deze verloopt.

Geen spoedaanvragen op 31 december

Door deze nieuwe inlogfunctie op de Nederlandse identiteitskaart, moet de apparatuur aangepast worden. Deze aanpassing wordt op donderdag 31 december 2020 gedaan. Daarom is het helaas niet mogelijk om een spoedaanvraag paspoort of Nederlandse identiteitskaart te doen op donderdag 31 december 2020