Vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst


We doen onderzoek naar de verkeerssituatie.

Rijksstraatweg Voorst

Sinds de opening van de vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst, op 21 december 2019, ontvingen we veel reacties. Er zijn veel lovende woorden over de nieuwe dorpsstraat. Maar het is ook wennen en er doen zich soms ongewenste situaties voor. In overleg met het Voorster Belang, de Dorpscontactpersoon en de wijkagent werkt de gemeente samen met u aan een fijne dorpsstraat.

Meten is weten
De komende tijd voeren we samen met de provincie extra onderzoek uit. Verkeersmetingen geven inzicht in het gebruik van de rondweg en de heringerichte Rijksstraatweg. In het voorjaar meten we verkeersaantallen, hoeveel vrachtverkeer er rijdt en wat de snelheid is. Ook kijken we op straat of de nieuwe situatie veilig genoeg is. We verwachten na de zomer alle resultaten binnen te hebben en deze met u te delen.

Houd rekening met elkaar
De nieuwe situatie is even wennen. Een geheugensteuntje voor de nieuwe maximum snelheid is dan erg handig. De gemeente schaft daarom twee extra snelheidsdisplays aan, om voor langere tijd in te zetten op de Rijksstraatweg in Voorst. Daarnaast verzoeken wij iedereen zo te parkeren, dat er voldoende ruimte blijft voor voetgangers, ouderen met een rollator en mindervaliden.

Verkeersmaatregel Tuinstraat
De laatste werkzaamheden zijn in volle gang. De Tuinstraat wordt net voorbij de Kamperfoeliestraat afgesloten voor autoverkeer. De Tuinstraat heeft vanaf het dorp niet meer een doorgaande verbinding nu de rondweg er ligt. Op sommige plekken is de straat erg smal . Het college heeft besloten een knip aan te brengen in het smalle gedeelte van de Tuinstraat, net buiten de bebouwing. Hiermee onderbreken we de doorgaande weg. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen nog wel via de Tuinstraat naar de Enkweg. Het overige verkeer kan via de Rijksstraatweg of de Kruizemuntstraat het dorp in en uit.