Vervolg digitale openbare raadsvergadering dinsdag 13 juli vanaf 19.30 uur


Gisteren kwam de gemeenteraad tijd tekort om alle onderwerpen te behandelen. Daarom is er vandaag op dinsdag 13 juli een vervolg op deze digitale raadsvergadering van maandag 12 juli.

raadsfoto

U kunt de vergadering livestreamen volgen via deze link. Op 13 juli verschijnt op deze webpagina de knop “live”. Met een druk op de knop kunt u de raadvergadering volgen. De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. Via dezelfde link ziet u de vergaderstukken die op dinsdag 13 juli 2021 op de agenda staan.

De resterende onderwerpen voor 13 juli zijn:

Agenda

  • De gevolgen van een Luchthavenbesluit op het Ontwikkelplan Luchthaven Teuge [finaal debat]
  • Beantwoording van de schriftelijke vragen van Fractie Suelmann over een drive-thru bruiloft [finaal debat]
  • Nieuwe generieke achtervangovereenkomst gemeente Voorst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw [voorhangprocedure]
  • Het lidmaatschap van Tribuut Belastingsamenwerking van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen [voorhangprocedure]
  • Motie over besluitvorming over de Buitensociëteit van PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arend en fractie Suelman
  • Kort nawoord van burgemeester Penninx
     

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De raadsleden kunnen dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd. De raad neemt ook besluiten over onderwerpen die besluitrijp zijn.

Geen inspreekmogelijkheid  

Tijdens de raadsvergadering is er geen mogelijkheid om in te spreken. Die mogelijkheid kennen de ronde-tafelgesprekken wel. Deze gesprekken worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Voorst. De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken door de link in de vorige zin aan te klikken.
De griffie kan u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wenst te maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387