Vervolgbijeenkomst initiatiefrijke inwoners Twello 23 november


Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Voorst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Twello. Net voor de zomer presenteerde de gemeente tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis de onderzoeksresultaten.

Verschillende inwoners lieten via het onderzoek weten dat zij ideeƫn hebben voor hun buurt of wijk. Daarom organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst in het gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17 in Twello, op woensdag 23 november 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Inwoners van Twello zijn hartelijk welkom!

Programma

Het programma van de bijeenkomst start met een welkomstwoord van wethouder Peter Wormskamp. Daarna gaan we in groepen in gesprek over het nemen van een initiatief voor Twello, en welke ondersteuning daarbij gewenst is. Tijdens het tweede deel van de avond is er een initiatievenmarkt. Aanwezigen kunnen in gesprek met de betrokkenen bij bestaande initiatieven. Ze kunnen zich aansluiten of naar hun ervaringen vragen.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Laat dit dan uiterlijk 21 november weten aan Chris Frencken, coƶrdinator maatschappelijke initiatieven bij de gemeente Voorst: c.frencken@voorst.nl of 0571-27 92 68.

Meer informatie

Kijk op voorst.nl/leefbaarheidsonderzoektwello voor meer informatie over het leefbaarheidsonderzoek.