Verwijdering grafbedekkingen oktober 2024


In oktober 2024 worden grafstenen en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst en Terwolde verwijderd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op de huurgraven waarvan afstand is gedaan door de nabestaanden, of waarvan het grafrecht verlopen is.

Hergebruik gedenkteken

Sinds enige tijd worden grafstenen die daarvoor in aanmerking komen niet meer vernietigd maar hergebruikt. Door dit te doen wordt een bijdrage geleverd aan de zogenaamde circulaire economie, waarin grondstoffen in de gebruikscyclus gehouden worden. Voor hergebruik worden altijd eerst de persoonsgegevens van de grafmonumenten verwijderd. Kijk op circlestone.nl voor meer informatie en een uitleg over de werkwijze.

Lijst bij de ingang van de begraafplaatsen

Op beide begraafplaatsen hangt een lijst met de graven waarop deze werkzaamheden uitgevoerd worden. De lijsten hangen op het informatiebord, bij de plattegrond, onder de overkapping bij de ingang van beide begraafplaatsen. De lijst is ook in te zien onderaan dit bericht.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de gemeente Voorst, Marcel Schotman: 0571-27 93 77, m.schotman@voorst.nl.

Lijst te verwijderen grafbedekking in oktober 2024

Begraafplaats Terwolde

GrafnummerHuurOvergangsdatum
T13 073AHs27-07-2023
T13 079BHs11-06-2023
T15 025Hs27-04-2022
T15 033Hs17-08-2022
T16 001Hs25-08-2022
T16 007Hs07-12-2022
T16 010Hs13-01-2023
T16 018Hs12-03-2023
T16 031Hs12-10-2023
T17 101Hs18-10-2021
T17 104Hs14-01-2022
T17 110Hs09-04-2022
T17 118Hs18-08-2022
T17 126Hs05-09-2022
T17 145Hs13-10-2023
T18 115Hs14-02-2022
T18 116Hs23-04-2022
T18 121Hs25-04-2022
T19 005Hs18-07-2022
T19 010Hs03-01-2023
T19 013Hs05-03-2023

Begraafplaats Voorst

GrafnummerHuurOvergangsdatum
V11 104AKs04-11-2021
V11 180BHs10-07-2023
V16 010Hs15-06-2022
V16 025Hs07-07-2023
V16 028Hs11-09-2023
V16 031Hs27-03-2023
V17 017Hs21-12-2021
V17 028Hs03-04-2022
V17 030Hs11-01-2022
V17 040Hs03-02-2023
V17 043Hs13-05-203
V17 119Hs28-10-2021
V20 066Hs05-12-2021
V20 070Hs01-04-2022
V20 072Hs04-06-2022
V20 092Hs14-08-2023