Vlag voor de Sustainable Development Goals


Vanochtend hesen wij op het gemeentehuis de SDG-vlag. SDG staat voor Sustainable Development Goals, ook wel: de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2015 zijn deze 17 Global Goals for Sustainable Development vastgesteld door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Als gemeente maken wij deel uit van de wereldgemeenschap. Met ons lokale beleid en onze lokale acties zorgen we ervoor dat Voorst een fijne plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de rechten en belangen van mensen en toekomstige generaties elders in de wereld. En met de draagkracht van de planeet. Hiermee volgen wij als gemeente deze doelen op.

SDG-vlag bij het gemeentehuis

Wat doen we nu al?

De gemeente Voorst is actief bezig met het naleven van deze doelen en blijft zich hiervoor inzetten. We hebben onder andere de ‘Toekomststoel’ ingezet als uiting van het naleven van de SDG’s. Dit doen we letterlijk door een lege stoel aan te schuiven bij de raadsvergaderingen als symbool voor de toekomst. Hiermee vragen we niet alleen om naar de belangen van nu te kijken. Maar ook naar de belangen van de toekomstige generaties en van mensen elders op de wereld.

Super die Boer en het afkoppelen van regenwater

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de gemeente de SDG’s in acht neemt, is het project Super die Boer. Met dit project promoten we het kopen van lokale producten. Hiermee stimuleren wij de lokale boeren en dit voorkomt veel vervuilend transport. Met het project Super die Boer werken wij aan een verantwoorde consumptie en productie. We beschermen het leven op het land. Maar bijvoorbeeld ook het afkoppelen van het regenwater van het riool draagt bij aan de SDG's. Hiermee zorgen we voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dragen zo bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Wie zetten zich nog meer in voor de SDG's?

Niet alleen de gemeente houdt zich bezig met de SDG's; ook het Zone.college hijst vandaag de vlag. Daarnaast zetten ook de inwoners, bedrijven, scholen en instellingen van gemeente Voorst zich hier al jaren voor in. De komende jaren zullen we hiermee doorgaan.