Vooraankondiging digitale bijeenkomsten WWL-plan (randweg Twello)


De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 het raadsvoorstel rond de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor aangenomen op voorwaarde van een aantal afspraken. De plannen rondom de randweg Twello en de maatregelen aan het spoor maken onderdeel uit van het integrale en gebiedsgerichte plan, het ‘Woon-Werk-Leef plan’ (WWL-plan).

vooraankondiging digitale bijeenkomsten wwl

Het WWL-plan is in samenwerking met ProRail opgesteld en draagt bij aan een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkklimaat en meer veiligheid op de weg en op het spoor in de gemeente Voorst. De doortrekking van de randweg Twello met een nieuwe onderdoorgang onder het spoor en de veiligheidsmaatregelen op het spoor zijn de kern van het plan. De doelen en ambities van het plan zijn:

  • een verbetering van het woon- en leefklimaat in Twello en in de buitengebieden van Voorst en Klarenbeek;
  • een veiliger spoor- en wegennet voor treinreizigers, verkeersdeelnemers, inwoners en recreanten;
  • een impuls voor het lokale vestigingsklimaat voor bedrijven.

Het WWL-plan is een ambitieus plan en nog niet in beton gegoten. De omgeving willen we graag meenemen om tot de meest optimale en gedragen keuzes te komen voor de uiteindelijk te nemen maatregelen. De plannen in het WWL-plan bestrijken een relatief groot geografisch gebied en daarom houden wij een aantal gebiedsgerichte digitale bijeenkomsten ingedeeld naar een cluster van overwegen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij belangstellenden over de inhoud van het plan en wat dat concreet betekent voor de overwegen en er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen en inbrengen van ideeën.

Planning bijeenkomsten overwegen spoorlijn Apeldoorn - Deventer:

  • Dinsdagavond 15 juni 2021: Overwegen van de Dernhorstlaan en de Holthuizerstraat
  • Woensdagavond 16 juni 2021: Overwegen van de Molenstraat, de Stationsstraat en de Domineestraat

Planning bijeenkomsten overwegen spoorlijn Apeldoorn – Zutphen:

De mogelijke plannen rond de overwegen op de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen worden nog besproken met de omgeving, waaronder de dorpsraad Klarenbeek. Verwacht wordt dat hier na de zomervakantie van 2021 een bijeenkomst over wordt gehouden.

In de aanloop naar de bijeenkomsten volgt meer informatie over de digitale bijeenkomsten. Dit wordt verspreid via het Voorster Nieuws en de digitale kanalen van de gemeente Voorst.

Kijk voor alle documenten op: www.voorst.nl/westelijke-randweg-twello