Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig


Het klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben het over ‘een loeiend geluid’. Van buiten af zie je de vlammen uit de schoorsteen opstijgen. De schrik zit er in elk geval meteen in: schoorsteenbrand!

schoorsteenbrand

Wat is een schoorsteenbrand?

Het loeiende geluid in de schoorsteen is de zuurstof die een schoorsteenbrand aantrekt. Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn, maar ook het zeer brandbare creosoot. Nat of rot hout veroorzaakt creosoot in het rookkanaal. Dit zijn onverbrande brandstofdeeltjes die zich tegen de schoorsteenwand afzetten en kunnen aankoeken tot een dikke laag teerachtige substantie. Creosoot ontbrandt bij circa 500°C. Een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald.

Laat de schoorsteen vegen!

Wist u dat 40% van de woningbranden in de regio worden veroorzaakt door de schoorsteen? In november en december zijn er vaak schoorsteenbranden. Steeds meer mensen laten daarom hun schoorsteen meerdere keren per jaar vegen.  Een schoorsteenveger schraapt met een stalen borstel de wand van de schoorsteen schoon. Een afspraak maken met een schoorsteenveger kan via www.schoorsteenveger.nl of bel direct uw eigen schoorsteenveger. Kies een bedrijf dat is aangesloten bij Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB).

Toch schoorsteenbrand?

Hoort u een loeiend geluid in het rookkanaal? Kom direct in actie!

 • Blus nooit met water!
 • Doof snel het vuur in de haard met zand of zout, om rook in huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes
 • Bel 1-1-2
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte. Er zou koolmonoxidevorming kunnen plaatsvinden. Plaats bij de kachel of haard daarom een CO-melder aan het plafond.

De Zwitserse methode

Wordt het wat kouder en wil je graag de kachel aandoen buiten? Stook dan vooral niet als het mistig of windstil is, maar gebruik een kachel met een hoge en schone schoorsteenpijp! Daarnaast is belangrijk om droog en onbehandeld hout te gebruiken. Maak verder gebruik van de Zwitserse methode en doof het vuur met zand!

Ga als volgt te werk:

 • Open de luchttoevoer van je kachel.
 • Leg in de lengterichting grote blokken hout
 • Dwars erbovenop leg je blokken van dezelfde grootte
 • Hier bovenop leg je in de lengterichting blokken van ongeveer drie centimeter dik
 • Dwars bovenop de vorige laag leg je weer blokken van ongeveer drie centimeter dik
 • Vervolgens plaats je in de lengterichting blokken van twee centimeter dik
 • Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste twee lagen
 • Dek de stapel af met wat sprokkelhout
 • Nu kun je de aanmaakblokjes aansteken
 • Door het vuur van boven naar onder te geleiden, komen er minder schadelijke stoffen vrij. Houd de luchttoevoer open, ook als het vuur uit is. Pas als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kan de luchttoevoer dicht.