Voorlopige uitslag verkiezingen


De stemmen zijn geteld, hieronder vindt u de voorlopige uitslag

Defintieve uitslag

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur zal een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvinden. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekendgemaakt.

Zitting bijwonen / live online volgen

U bent van harte welkom de zitting van het centraal stembureau persoonlijk bij te wonen of live online te volgen. Het centraal stembureau heeft zitting in de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Hietweideweg 20 in Twello.

De zitting is online te volgen via deze link.

Bezwaar indienen

Het is mogelijk om, op onderstaande verschillende manieren, bezwaar in te dienen.

  1. U komt persoonlijk naar de zitting.
  2. U neemt voorafgaand aan de zitting contact op met de adviseur van het centraal stembureau via 0571-27 98 87 zodat u de mogelijkheid krijgt om uw vraag te stellen tijdens de zitting van het centraal stembureau.

    Bezwaren die na de zitting worden ingediend zijn niet geldig.

Proces-verbaal ter inzage

Direct na de zitting wordt het proces-verbaal (P22) waarin de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is vastgesteld, gepubliceerd op www.voorst.nl en voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentehuis in de tijdelijke locatie Hietweideweg 20 in Twello.

Vragen over de live-uitzending via voorst.raadsinformatie.nl ?
Neem dan contact op met Dini Vriezekolk via d.vriezekolk@voorst.nl of 06-25 47 13 94.