VOORST GAAT VOOR DUURZAAM | Informatiebijeenkomsten over Transitievisie Warmte


In 2050 verwarmen wij onze woningen niet meer met aardgas, maar met een duurzame warmte. Hoe we dit gaan bereiken, staat beschreven in de Transitievisie Warmte. Het ontwerp van deze Transitievisie Warmte ligt nu ter inzage. Wilt u meer weten over de Transitievisie Warmte en wat dit voor u betekent? Neem dan deel aan de informatieavond op 3 september. Inwoners van Wilp en de Planetenbuurt kunnen ook deelnemen op 7 september.

TVW

Alternatieven voor aardgas

We gebruiken nu aardgas voor het verwarmen van gebouwen en voor het koken. Het verwarmen van gebouwen kan op verschillende andere manieren:

  • Helemaal elektrisch, bijvoorbeeld door een warmtepomp. Dit noemen we all-electric.
  • Via een warmtenet. Restwarmte van een bedrijf, of warmte uit de bodem of rivieren, zorgt voor warm water dat door de wijk stroomt.
  • Groen gas. Dit lijkt op aardgas, maar dit is gas van een duurzame bron zoals mest, GFT, houtige biomassa of waterstof (gemaakt van duurzame elektriciteit).

Belangrijkste conclusies

Een eerste stap in het aardgasvrij maken van de buurten is het nemen van zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen door gebouweigenaren. Dat betekent dat we alle inwoners aanmoedigen om hun woning, bedrijf of ander gebouw te isoleren, en op een natuurlijk moment over te schakelen naar een hybride warmtepomp.

Voor het grootste deel van de buurten in de gemeente Voorst is de individuele, all-electric-variant de eindoplossing richting 2050. Dat komt enerzijds door de afwezigheid van collectieve warmtebronnen voor een groot deel van de buurten. Anderzijds zijn kenmerken van de meeste buurten ongeschikt voor collectieve oplossingen, bijvoorbeeld door een te lage woningdichtheid. Inzetten op grootschalige collectieve oplossingen lijkt hierdoor alleen mogelijk in Twello, Steenenkamer en Terwolde. Er is meer onderzoek nodig naar de potentie en de kansrijkheid van collectieve oplossingen in deze buurten. Dit wordt onderzocht in de Wijkuitvoeringsplannen.

Waar gaan we beginnen?

Er zijn een aantal startbuurten aangewezen. In deze buurten wordt begonnen met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen in de periode 2022-2026. We starten in 2022 in Wilp. De kosten zijn hier relatief laag, er zijn relatief veel huurwoningen en de oplossing is duidelijk, namelijk all-electric met als tussenoplossing een hybride warmtepomp. In 2024 gaat het aardgasvrij maken van bedrijventerrein Engelenburg van start. Het bedrijventerrein bestaat uit relatief recente bouw en heeft een geheel eigen warmte- en koudevraag. In 2026 gaan we van start met de Planetenbuurt, een onderdeel van Twello Zuid. De Planetenbuurt kent nieuwere huizen, waarvan een deel al aardgasvrij is.

In de periode 2026-2030 gaat het tempo omhoog. We starten in deze periode met het aardgasvrij maken van zes buurten, te weten: Twello-Midden, Terwolde, Cluster Twello-Zuidoost, Steenenkamer, Posterenk en Nijbroek. Alle overige buurten komen na 2030 aan de beurt. Bij de herijking van deze Transitievisie Warmte (in 2026) wordt een doorkijk gegeven voor alle buurten die in de periode na 2030 aan de beurt komen.

Wijkuitvoeringsplan

We starten met het maken van een Wijkuitvoeringsplan. Er is twee jaar de tijd om een plan op te stellen. Dit is een lange periode, maar deze tijd is hard nodig. De plannen worden namelijk opgesteld met alle inwoners, bedrijven en instellingen. Samen bepalen we wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en wanneer we het gaan doen. Daarna is er maximaal acht jaar de tijd voor de uitvoering.

Ter inzage

De Transitievisie Warmte ligt 6 weken ter inzage vanaf 17 augustus. Wilt u een zienswijze indienen? Kijk dan op overheid.nl onder Beleid en Regelgeving en ga naar de pagina bekendmakingen. Daar vindt u een zoekfunctie. Hier staat ook hoe u een reactie kunt geven.

Informatiebijeenkomsten

Wij informeren u graag over de Transitievisie Warmte en wat dat voor u betekent.

  • Op donderdag 2 september organiseren wij een digitale informatieavond voor alle inwoners.
  • Op dinsdag 7 september is er een bijeenkomst voor het dorp Wilp en de Planetenbuurt. Dit is een fysieke bijeenkomst in dorpshuis De Pompe.

De informatie-avonden beginnen om 19.30. Stuur een e-mail naar duurzaam@voorst.nl om u aan te melden. Aanmelden is verplicht, zodat we alles coronaproof kunnen organiseren.

Vragen?

Op www.voorst.nl/tvw staat de Transitievisie Warmte en meer informatie. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst door een e-mail te sturen naar duurzaam@voorst.nl of bel met 0571-27 99 11 en vraag naar de beleidsmedewerker duurzaamheid. We helpen u graag!