Voorst helpt ouders kinderopvangtoeslagaffaire


Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten de gemeentelijke schulden van ouders die zij opliepen vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden.

kwijtschelding belastingen

Ook in onze gemeente wonen ouders met schulden door de kinderopvangtoeslagaffaire. De Belastingdienst heeft fouten gemaakt waardoor deze mensen nu schulden hebben. Om hen te helpen gaat de gemeente Voorst gemeentelijke schulden kwijtschelden. Dat betekent dat de ouders deze schulden niet hoeven te betalen. Zo kunnen deze ouders het compensatiebedrag dat zij nog krijgen of al hebben gekregen van de overheid vrij besteden. En gaat het niet op aan het afbetalen van schulden. De bedoeling is dat deze ouders een schuldenvrije start kunnen maken.

Om welke schulden gaat het precies

Het gaat om schulden binnen de sociale zekerheid en om gemeentelijke belastingschulden. De schulden moeten voor 31 december 2020 zijn ontstaan. Het kan wel zo zijn, dat een schuld pas na deze datum officieel een schuld werd. Of zelfs dat er pas volgend jaar een brief komt waardoor het officieel een schuld wordt. Dat is niet erg: zolang de schuld vóór 31 december 2020 is ontstaan, kan die worden kwijtgescholden. Zijn de schulden sinds 31 december 2020 al een stuk afbetaald? Dat maakt niet uit: de gemeente gaat uit van het bedrag dat op 31 december 2020 de schuld was.

Wie doet wat

Tribuut regelt het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen. Dit zijn bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De gemeente Voorst zelf regelt het kwijtschelden van schulden binnen de sociale zekerheid. Dit kan bijvoorbeeld een uitkering zijn die is teruggevorderd. Ook extra kosten, zoals rente of incassokosten, worden kwijtgescholden.

De Belastingdienst geeft aan de gemeente door om welke ouders het gaat en stuurt zelf een bericht aan de ouders. Zij krijgen hierna vanzelf een bericht van de gemeente. Ouders hoeven niet zelf contact op te nemen met de gemeente. De gemeente kan pas aan de slag wanneer ze de informatie van de Belastingdienst heeft gekregen. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Bel dan met Karin de Lange of Esther Bastiaan via 0571 27 99 11. Heeft u een vraag aan Tribuut? Bel dan met 055 580 22 22.