Voorst tekent convenant


Op woensdag 2 oktober ondertekende wethouder Wim Vrijhoef namens de gemeente Voorst het convenant Social Return on Investment (SROI).

SROI ondertekening convenant Wim Vrijhoef

Op woensdag 2 oktober ondertekende wethouder Wim Vrijhoef namens de gemeente Voorst het convenant Social Return on Investment (SROI). Naast onze gemeente ondertekenden 55 andere overheden en semioverheden zoals het Waterschap Drents Overijsselse Delta ook het convenant. 

Social return on investment wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten dan een sociale tegenprestatie. Zij nemen bijvoorbeeld een bepaald aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen veel onderling. Daarom vragen bedrijven al enige tijd om het gelijktrekken van de regels. 

Gezamenlijke werkwijze
Overheden in Gelderland en Overijssel stellen een gezamenlijke werkwijze voor SROI op. Door het gebruik van dezelfde regels wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan het werk komen. Een belangrijke samenwerking volgens voorzitter VNO NCW Midden, Marcel Hielkema: "Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen."

Eén beleid in Oost-Nederland
In Oost-Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor één proces en waardering, waaronder nu ook onze gemeente. "De gemeente Voorst voert al een aantal jaren actief beleid op SROI en gebruikt daarbij het bouwblokkenmodel," aldus wethouder Wim Vrijhoef. "De kern van deze methode, opgesteld in onze arbeidsregio, is dat de opdrachtnemer de keuze heeft uit een aantal 'bouwblokken' om de SROI verplichting in te vullen. Een 'bouwblok' staat bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van iemand met een bijstands- of werkloosheidsuitkering, of iemand met een arbeidsbeperking, of het bieden van een leerwerkplek. Aan elk 'bouwblok' is een bepaalde waarde toegekend. Zo werken we samen met ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee doet."