Voorstel aanvullende maatregelen Rijksstraatweg in Voorst


Afgelopen zomer zijn de stuurgroep ‘Verder met dorp Voorst’, enkele aanwonenden van de Rijksstraatweg in Voorst en de gemeente Voorst met elkaar in gesprek gegaan over de verkeerssituatie van de Rijksstraatweg in Voorst.

Rijksstraatweg Voorst

Hieruit kwam de vraag welke aanpassingen nodig zijn voor een betere handhaving van de snelheid. Samen met de politie is onderzocht welke aanpassingen hiervoor minimaal nodig zijn. Deze aanpassingen heeft de gemeente Voorst nu in een voorstel verwerkt.

De gemeente Voorst wilde dit voorstel graag nog dit jaar met de stuurgroep bespreken. Helaas is dit nu niet mogelijk vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Daarom hebben we dit gesprek opgeschoven naar januari 2022. Als dit gesprek heeft plaatsgevonden gaat de gemeente Voorst ook alle inwoners hierover informeren. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid voor inwoners om op het voorstel te reageren. Daarna neemt het college van B&W een besluit over het voorstel met de aanvullende maatregelen.