Vroegsignalering van schulden


gemeente neemt contact op met inwoners bij betalingsachterstand

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijziging zijn gemeenten verplicht om actief hulp aan te bieden aan inwoners met betaalachterstand(en). Het doel van deze wet is betalingsachterstanden en schulden te voorkomen, door betaalproblemen al vroeg te signaleren. En bij signalering van een betaalachterstand op tijd contact op te nemen met de inwoners

 

vroegsignalering schulden

Signaal partners

Zorgverzekeraars, woningcorporaties, particuliere verhuurders, gas/energie- en drinkwaterbedrijven zijn ‘signaal partners’. Deze ‘signaal partners’ zijn verplicht om signalen van 1 maand achterstand in betaling, van hun klanten, te melden bij de gemeente. Deze signalen kunnen wijzen op schulden, of een groter risico op schulden. De signaal partners voeren eerst zelf een sociaal incassotraject uit en nemen hiervoor contact op met de inwoner. Als de inwoner hier niet op reageert, zal de signaal partner dit melden bij de gemeente. De coördinator schuldhulpverlening van de gemeente werkt samen met team Stimenz VroegSignalering (StimenzVS). StimenzVS (onderdeel van het Financieel Advies Team) neemt dan contact op met de inwoner.

Contact

Via een brief, met een huisbezoek, per mail of telefonisch neemt de sociaal werker van StimenzVS contact op met de inwoner voor een gesprek. Dit eerste gesprek is erop gericht om na te gaan wat het probleem is, en op het accepteren van de hulp van StimenzVS.

Financieel Advies Team

Wanneer de inwoner bevestigt dat er hulp nodig is gaan we verder in gesprek. Dankzij ons Financieel Advies Team (FAT) kunnen we passende hulp en ondersteuning bieden. De medewerkers van het Financieel Advies Team vinden het belangrijk om met de inwoner in contact te komen. Op deze manier kunnen we namelijk oplopende achterstanden en financiële problemen voorkomen.

Opschorting

Wanneer de inwoner de hulp accepteert bespreekt de medewerker dit met de schuldeiser. Het incassoproces kan dan worden opgeschort voor in principe 30 dagen. In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing of verdere afspraken. In het FAT wordt de hulpverlening/ondersteuning afgestemd op de situatie van de inwoner. Als er geen behoefte is aan hulp, wordt het traject vroegsignalering door team StimenzVS gestopt. De signaalpartner gaat dan weer verder met het incassotraject.

Ondersteuning

Betalingsachterstanden en schulden kunnen iemands leven volledig overnemen. Dat kan iedereen overkomen. Zodra de schulden groeien, worden ook de zorgen groter. Er zijn verschillende mogelijkheden van hulp. Bijvoorbeeld; budgetbegeleiding, betalingsregeling, schuldhulpverlening, psychosociale ondersteuning en sociaal juridische steun. Het Financieel Advies Team zet zich in om (verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, en huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Is het lastig om uw maandelijkse vaste lasten te betalen? Trek dan op tijd aan de bel, en neem contact op met de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV): info@mnvoorst.nl of 0571-74 51 11 (werkdagen 8.30-12.30 uur) voor hulp bij;

  • Het oplossen van de achterstanden in de betaling;
  • Geldzorgen;
  • Het omgaan met geld.

De frontoffice van het MNV regelt dat Karin Peters of Marjan de Wilde van Stimenz contact met u opneemt om persoonlijk met u in gesprek te gaan.