Wat is uw mening over wind- en zonne-energie in de regio?


Om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Geef uw mening en vul de enquête in!

VES

Geef uw mening en vul de enquête in!

Om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Hier kan het rijk dan mee akkoord gaan, of ze verplichten ons met een hoger bod te komen (dat we dus meer energie moeten opwekken). We bundelen onze krachten met de provincie, waterschappen, netbeheerders en gemeenten uit de Cleantech regio. Samen bepalen we een bod dat voor ons haalbaar is. Uw mening telt daarbij mee. Daarom vragen wij u een enquête over duurzame opwekking van energie in uw (woon)omgeving in te vullen via moventem.nl/voorst . Dit kan tot 30 november.

De resultaten van de enquête geven het bestuur van de Regionale Energie Strategie (RES) een beeld over de voorkeuren als het gaat om windmolens en zonneparken in onze Cleantech Regio. Ze worden samen met de uitkomsten van de verschillende RES-bijeenkomsten waaraan verschillende partijen deelnemen gebruikt om de RES verder op te stellen.