Waterschap Vallei en Veluwe breidt onttrekkingsverbod oppervlaktewater uit.


Met ingang van dinsdag 2 augustus 2022 geldt voor het inlaatgebied Terwolde in de Noordelijke IJsselvallei een onttrekkingsverbod.

Het verbod geldt voor categorie 4 van de landelijke verdringingsreeks. Dit betekent dat onder andere agrariƫrs voor het beregenen van gras en mais geen water meer mogen gebruiken uit het oppervlaktewater. Deze maatregel is nodig omdat water inlaten bij de gemaal Terwolde niet meer lukt bij de huidige lage IJsselstand.

Noodpomp voor natuur, veiligheid en kapitaalintensieve gewassen

Het peil in de IJssel is dermate laag dat het gemaal in Terwolde geen water kan aanzuigen. Er wordt een tijdelijke noodpomp geplaatst, daarmee kan echter maar een deel van de benodigde capaciteit geleverd worden in het stroomgebied van deTerwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering.

Heemraad Henk Veldhuizen: "We hebben opnieuw te maken met een droge en warme zomer. Door uitblijven van neerslag van betekenis en de lage IJsselstand moeten we het water dat wel beschikbaar is in de Noordelijke IJsselvallei zorgvuldig verdelen. Daarom zetten we de verdringingsreeks in. Met een noodpomp zorgen we ervoor dat het oppervlaktewater in Terwolde beschikbaar is voor de natuur, stabiliteit van oevers en kapitaalintensieve gewassen."

Verdringingsreeks

Wie er bij een watertekort nog water krijgt, is landelijk vastgelegd in het Waterbesluit. In de eerste drie categorieƫn van de verdringingsreeks zitten respectievelijk: waterveiligheid, veengebieden, onherstelbare schade aan natuur, drinkwater en koelwater voor energievoorzieningen en kapitaalintensieve gewassen. Binnen categorie 4 valt de landbouw, scheepvaart, recreatie, niet kwetsbare natuur en industrie. Binnen de nu gemaakte keuzes van Waterschap Vallei en Veluwe mag voor categorie 4 niet meer onttrokken worden uit het oppervlaktewater in het inlaatgebied Terwolde.

Droogte in gebied Waterschap Vallei en Veluwe

Door de extreem hoge temperaturen en de weinige regenval van de afgelopen periode is het droog in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Om te voorkomen dat de natuur en gewassen schade ondervinden, houdt het waterschap de waterstanden van de grote rivieren, kanalen, beken en sloten nauwlettend in de gaten. Ook worden er extra maatregelen genomen door het waterschap. Zo houden zij al vanaf het voorjaar meer water vast in de watergangen en hebben ze vanaf woensdag 18 mei 2022 een verbod op het onttrekken van water uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is.