Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in


Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is.

Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de aanhoudende droogte. Dit betekent dat water uit sloten en andere watergangen niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet voor die gebieden waar aanvoer vanuit de randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen. Op www.vallei-veluwe.nl staat een overzicht van deze uitzonderingen.

Oorzaak

Al wekenlang valt er geen of nauwelijks neerslag en ook in de komende weken wordt er nauwelijks regen verwacht. Bovendien was ook de maand maart uitzonderlijk droog, waardoor het neerslagtekort nu al erg groot is. Dankzij verschillende inspanningen om het vele regenwater van februari vast te houden, was de situatie tot voor kort nog relatief gunstig. Maar inmiddels zien we dat de droogte ook dat voordeel in toenemend tempo teniet doet.

Binnen het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn er verschillen in hoeveel oppervlaktewater er nog beschikbaar is. Door het aanhoudende droge weer verwachten we dat de waterpeilen blijven dalen en er in steeds meer gebieden droogval optreedt.

Toekomst

Met het instellen van het onttrekkingsverbod is het werk van het waterschap niet klaar, het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten.